تصویبنامه درخصوص تعدیل مبالغ مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن

جریمه نقدی

مصوبه شماره ۲۳۱۸۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیات وزیران

تصویبنامه درخصوص تعدیل مبالغ مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسـه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۳۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ وزارت دادگستری و به استناد ماده ( ۲۸ ) اصلاحی قانون مجازات اسلامی – مصـوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:

مبالغ مندرج در ماده ( ۲۷ ) قانون مجازات اسـلامی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲- و بند (ب) ماده  ۵۲۹) ۱۱ – و تبصره (۱) آن از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب نامه شماره ۱۵۰۱۷۹/ت۵۷۰۷۵ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۱۴۰۱/۱۱/۲۶) از مبلغ یک‌میلیون ریال به دو میلیون و پانصدهزار ریال تعدیل می‌شود.

ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۱ آن به شرح زیر است:

ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌ شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌ گردد.

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری- هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

هر روز حبس چقدر جریمه نقدی

خرید حبس

حبس جریمه نقدی

علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری

امداد حقوقی شهر

وکیل تصادف و قطع نخاع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *