مطالب توسط موسسه حقوقی بین المللی امداد حقوقی شهر

ابلاغ مبلغ جدید دیه در سال ۱۴۰۳

                              امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران , وکیل مخصوص […]

دریافت طلب به نرخ روز

      امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران ,  وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده […]

پایان اعتبار قولنامه عادی

پایان اعتبار قولنامه عادی       امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران ,  وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه […]

سه برابر شدن جرائم رانندگی

  امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران ,  وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , […]

آیا تصادف بدون گواهینامه برابر با قتل عمد است

امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران ,  وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل […]

مصرف مواد مخدر یا روانگردان و الکل مانع پرداخت خسارت به اشخاص ثالث نیست

مصرف مواد مخدر یا روانگردان و الکل مانع پرداخت خسارت به اشخاص ثالث نیست… ماده ۱۵– در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و أخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم‌ مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي […]

قوانین تصادف با عابر پیاده چیست؟ (عبور از خط کشی و زیر پل)

عابران پیاده از مهم‌ترین اعضا در قوانین ترافیکی هستند که باید توجه زیادی به آن‌ها شود. همه ما با تعریف عابر پیاده آشنایی داشته و می‌دانیم که به چه فردی عابر پیاد گفته می‌شود. اما در قانون تعریف خاصی برای این افراد وجود دارد. به این ترتیب، به همه افرادی که بدون استفاده از هر […]

عابر پیاده ۱۰۰%مقصر هم باشد باز هم ۱۰۰% دیه را می گیرد

عابر پیاده ۱۰۰%مقصر هم باشد باز هم ۱۰۰% دیه را می گیرد   در صورتی که عابر پیاده ای در اتوبان و بزرگراه ها با خودروهای عبوری تصادف کند و کارشناسان تصادفات شخص عابر را در کروکی ۱۰۰% مقصر بدانند ،شرکت بیمه گر خودرو باید مبلغ کامل دیه و صدمات وارده بر عابر را جبران […]

مهلت پرداخت دیه قطع نخاع از منظر قانون

مهلت پرداخت دیه قطع نخاع از منظر قانون بر اساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد. در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری در شبه عمد ظرف دو سال قمری درخطای محض ظرف سه سال […]