جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۰۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۸-۴۰۶ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

استعلام :

با عنایت به اینکه در بیمه‌نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت‌های مستقیم می‌باشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت نمی‌کنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری می‌کنند. خواهشمند است پاسخ دهید:
اولاً، آیا شرکت‌های بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشند؟
ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟
ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.

ثالثاً، به موجب بند ۷ ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ در خصوص شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.

رابعاً، وفق بند ۱۴ آیین نامه یادشده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌‌کند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی‌تواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.

 

اصل منع تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه ‌یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. در صورتی اصل منع تعدد بیمه اعمال می‌شود که چهار شرط در مورد آن‌ها رعایت گردد و الا ممنوعیتی وجود ندارد.

 • شرط اول: جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی موضوع بیمه شده بیشتر باشد.
 • شرط دوم: ذی‌نفع یا منتفع از همه بیمه‌نامه‌ها یک شخص باشد.
 • شرط سوم: خطرهای بیمه شده در همه بیمه‌نامه‌ها یکسان باشد.
 • شرط چهارم: برای مدت زمان مشابه موضوع همه بیمه‌نامه‌ها بیمه شده باشد.

وکیل امور بیمه در ادامه بیان میکند که این موضوع در ماده ۸ قانون بیمه بدین شکل تأکید شده است: در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همان را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

 

اخذ دیه راننده مقصر تصادف قطع نخاع و تعدد دیات راننده مقصر حادثه به نرخ روز,تعدد دیات راننده مقصر حادثه,دریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز,ریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز و یوم الادا حتی بیش از سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه,فلج اندام تحتانی آسیب نخاعی بی اختیاری ادارار و مدفوع ناتوانی جنسی اختلال حسی ستون فقرات,قطع نخاع راننده مقصر حادثه,مصدومیت راننده مقصر حادثه,مصدومیت مقصر حادثه,دیه راکب موتور سیکلت,مصدومیت راکب موتورسیکلت,برای راننده مقصر حادثه نیز تعدد دیات اخذ نماید,راننده مقصر حادثه دچار ضایعه قطع نخاعی,شرکت بیمه فقط یک دیه پرداخت می نماید,دیه راکب موتور سیکلت,مصدومیت راکب موتورسیکلت,قطع نخاع مصدومیت راکب موتور سیکلت,راکب موتور سیکلت,قطع نخاع راکب موتورسیکلت

 

بهترین وکیل تصادف  اشترینان , بهترین وکیل تصادف  الشتر, بهترین وکیل تصادف  الیگودرز , بهترین وکیل تصادف  بروجرد , بهترین وکیل تصادف  چاپلقی , بهترین وکیل تصادف  خرم آباد , بهترین وکیل تصادف  درود , بهترین وکیل تصادف  دلفان , بهترین وکیل تصادف  دوره چگنی , بهترین وکیل تصادف  رومشگان , بهترین وکیل تصادف  سپیددشت , بهترین وکیل تصادف  سلسله  , بهترین وکیل تصادف  معمولان  , بهترین وکیل تصادف  ملاوی , بهترین وکیل تصادف  نور آباد, بهترین وکیل تصادف  ازنا ,

 

اعمال قاعده نسبی حق بیمه

وکیل متخصص امور بیمه توضیح میدهد، در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه نموده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت است و خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه میشود. بیمه‌گر به هنگام پرداخت خسارت، ارزش کالای بیمه شده را با ارزش فاکتور مقایسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه می‌نماید و اگر ارزش فاکتور بیشتر باشد، قاعده نسبی خسارت اعمال میشود.

وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران,مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیاری,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن

اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا,بهترین وکیل خرم آباد

دعاوی بیمه آتش‌سوزی 

وکیل بیمه ای موسسه امداد حقوقی شهر بیان می‌دارد بیمه نامه آتش سوزی از انواع بیمه می‌باشد که در آن شرکت های بیمه اموالی را در برابر حوادث آتش‌سوزی برای خانه های مسکونی، واحدهای تجاری، خودرو، حتی لوازم شخصی با ارزش و بیمه می نمایند.

در مورد مال بیمه شده و متناسب با ارزش آن  حق بیمه‌ای به طور سالیانه دریافت خواهد شد . و در ادامه اگر خسارت به اموال ناشی از آتش سوزی ، سیل ، زلزله وارد شود و بیمه‌گر به تعهدات خود که در قرارداد به آن متعهد شده است عمل نکند یا در شرایطی در تعیین میزان خسارت وارده به آن چه که آسیب‌دیده است تخلف نماید و خسرات را پرداخت ننماید و یا کمتز از میزان خسارت پرداخت نماید مسئول است و باید جبران خسارت نماید.

البته در این میان بیمه گذار نیز باید در زمان صدور بیمه نامه قیمت واقعی اجناس و اقلام را اعلام نماید که به هنگام حادثه بیمه گر بر اساس همان قیمت اعلامی خسارت را پرداخت نماید.

فرضا اگر قیمت یخچال ۱۰۰ میلیون تومان می باشد و به هنگام صدور بیمه نامه قیمت یخچال ۵۰میلیون اعلام شود به جهت اینکه حق بیمه کمتری پرداخت شود به هنگام بروز خسارت شرکت بیمه مسئول پرداخت همان ۵۰میلیون با کسر فرانشیز می باشد و مسئولیتی مازاد بر آن ندارد.

ضمن اینکه طرح دعوی علیه شرکت بیمه در خصوص بیمه نامه آتش سوزی مشمول امر داوری می باشد.

انواع بیمه

قانونگذار براساس ماده یک آیین نامه شماره دو شورای عالی بیمه مصوب سال ۱۳۵۱ انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه را مشخص کرده است.

انواع بیمه به قرار ذیل است:

 1. بیمه زندگی
 2. بیمه حوادث شخصی
 3. بیمه درمانی
 4. بیمه آتش‌سوزی
 5. بیمه باربری‌‌
 6. بیمه وسایل نقلیه
 7. بیمه مسئولیت مدنی
 8. بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری
 9. بیمه پول در صندوق
 10. بیمه امانت کارمندان
 11. بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت و غیر
 12. بیمه باربری
 13. بیمه آتش سوزی
 14. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول
 15. بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی
 16. بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کارگاهی

 

 

 

 

 

وکیل بیمه زندگی,وکیل بیمه حوادث شخصی,وکیل بیمه درمانی,وکیل بیمه آتش‌سوزی,وکیل بیمه باربری‌‌,وکیل بیمه وسایل نقلیه,وکیل بیمه مسئولیت مدنی,وکیل بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری,وکیل بیمه پول در صندوق,وکیل بیمه امانت کارمندان,وکیل بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت و غیر,وکیل بیمه باربری,وکیل بیمه آتش سوزی,وکیل بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول,وکیل بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی,وکیل بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کارگاهی

وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران,مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیاری,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن

اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا,بهترین وکیل خرم آباد

باید توجه کنید که اتمام اعتبار گواهینامه به معنای نداشتن گواهینامه یا ابطال آن نیست. با این وجود با داشتن گواهینامه فاقد اعتبار زمانی، جریمه می‌شوید

.

بهترین وکیل تصادفات | وکیل برای تصادف

وکیل تصادف با توجه به رشد روز افزون بشر و تکنولوژی، روزانه با تغییرات بیشتری در جهان رو به رو خواهیم شد. با پیشرفت تکنولوژی و انواع ماشین های تولید در کارخانه ها بحث تصادفات رانندگی پر رنگ تر خواهد بود در حالی که در گذشته به این اندازه بحث دیه و تصادف نبوده است. در حال حاضر اکثر اقشار جامعه در حد توان می تواند یکی از انواع خودرو ها را داشته باشد و با توجه به درامد می تواند آن را ارتقا هم بدهد. با توجه به اینکه روند درخواست خودرو در جامعه به صورت صعودی است، احتمال تصادفات ماشین ها هم بالا خواهد رفت.

می توان گفت هر گونه بی احتیاطی می تواند منجر به بروز خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری شود که در جامعه امروز به حد بالایی رسیده است. تصادف یک حادثه ی تلخی است که در صورت بروز آن و کاهش تنش ها باید طرفین اقداماتی را انجام دهند که در ادامه بیان می کنیم:

تماس با پلیس

اصولا بهترین کاری که در هنگام وقوع تصادفات لازم است انجام شودف تماس با پلیس (۱۱۰) می باشد. حضور نیروهای زحمت کش راهنمایی و رانندگی به هنگام وقوع حوادث رانندگی می تواند از جرائم و خسارات بعدی جلوگیری کند. وکیل تصادفات رانندگی تهران | وکیل برای تصادف | بهترین وکیل تصادفات

خارج کردن خودرو تصادفی از محدوده ی تصادف

در صورتی که تصادف صورت گرفته باعث ترافیک و یا منجر به تصادفات بعدی شود می توان با احتیاط اقدام به خارج کردن خودرو از محدوده ی تصادف کرد. اما توجه داشته باشید که در صورتی می توان خودرو را از محدوده تصادف خارج کرد که خسارات جانی در کار نباشد.

ترک نکردن صحنه تصادف

تصادفات رانندگی به دلیل بی احتیاطی افراد اتفاق می افتد ولی حین تصادف باید به این مهم توجه شود که ترک صحنه تصادف کار غیر انسانی و مخالف اخلاق است و اینکه احتمال مرگ یک انسان هم ممکن است وجود داشته باشد. به علاوه با فرار از صحنه تصادف روند پیگیری پرونده هم در مراجع قضایی بسیار طولانی تر خواهد بود. بهترین وکیل تصادفات | وکیل برای تصادف

وکیل تصادف | وکیل تصادفات رانندگی تهران | وکیل برای تصادف

بهترین وکیل تصادف

بهترین وکیل تصادفات رانندگی | وکیل بیمه تصادفات رانندگی

مراجعه به دفتر بیمه برای جبران خسارت

پس از حضور نیروهای راهنمایی و رانندگی و مشخص شدن مقصر، شخصی که مقصر است باید تمامی خسارت را بر عهده بگیرد. و شخص متضرر می تواند خسارت خود را از بیمه شخص ثالث مقصر دریافت کند. در صورت داشتن بیمه بدنه خودرو خسارت اتومبیل را هم می توانید از شرکت بیمه دریافت کنید. وکیل برای تصادف

در تصادفات رانندگی اگر به خودرو خسارتی وارد شده باشد بعد از حضور افسر در محل و مشخص کردن تقصیر طرفین، در صورتی که خودروها بیمه داشته باشند پرداخت خسارت بر اساس تعهدات بیمه انجام خواهد شد.

بهترین وکیل تصادفات رانندگی در امداد حقوقی شهر
۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ – ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲

وکیل برای تصادف

تصادفات در سه حالت می تواند مورد بررسی قرار گیرد. تصادف یا منجر به فوت می شود یا منجر به جرح و یا منجر به خسارت

۱- تصادف منجر به خسارت

تصادفات رانندگی در هر صورت بسیار ناراحت کننده هستند. در تصادفات رانندگی که منجر به خسارت شود، با حضور نیروهای راهور، که مقصر شناخته شد و طرفین کروکی را گرفتند، در صورت داشتن بیمه می توانند به اداره بیمه گر مقصر مراجعه کرده و پس از انجام کارشناسی های لازم تا سقف تعهد بیمه گذار خسارت را از بیمه دریافت نمایند. در صورتی که مقصر در پرداخت بیمه همکاری نکند شخص زیان دیده می تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده که پس از کارشناسی و طی کردن مراحل قانونی و اظهارات کارشناس در خصوص مبلغ خسارت، مقام قضایی رای خود را صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است مرجع صلاحیت دار در خصوص خسارات وارده تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و نسبت به مازاد آن دادگاه حقوقی می باشد. بهترین وکیل تصادفات | وکیل تصادفات رانندگی تهران | بهترین وکیل اصل ۹۰

۲- تصادف منجر به فوت

تصادف منجر به فوت دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشد که مجازات حبس یا جزای نقدی به جنبه عمومی آن بر می گردد.  بررسی آمار کشته های تصادفات رانندگی طی این ساله متاسفانه نشان دهنده افزایش تعداد تصادفات رانندگی است.

وکیل تصادفات رانندگی در تهران | بهترین وکیل تصادفات

 

امکان مشاوره حقوقی با بهترین وکیل تصادفات رانندگی تهران

چگونه پرونده خود را به بهترین وکیل تصادف بسپاریم؟

بهترین وکیل کسی است که در انواع پرونده های تصادفات رانندگی تخصص و تجربه لازم را داشته باشد. برای انتخاب بهترین وکیل پزشکی تهران به نکات زیر توجه کنید:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره حقوقی اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص در کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت کرده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

تیم وکلای امداد حقوقی شهر با بهره گیری و کمک یک وکیل بیمه تصادفات می تواند جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی بیمه و همچنین طرح دعاوی حقوقی و کیفری با کمک وکیل مطالبه خسارت از بیمه و وکیل مطالبه دیه از بیمه را برای شما عزیزان مهیا کرده است.

 

شماره تماس بهترین وکیل تصادفات در تهران:

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.

 

اقدامات قانونی بعد از تصادف

تصادف جز حوادث تلخی است که ممکن است برای هر فردی پیش بیاید. اما با همکاری دو زرف در این حادثه ی ناگوار میتواند ختم به خیر شود. برای طی کردن روند قانونی تصادف باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد که در ادامه به بیان آن میپردازیم:

 • تماس گرفتن با پلیس و حضور او در صحنه ی تصادف
 • خروج ماشین و خودروی خود از محل تصادف
 • حضور هر دو یا چند طرف تصادف در صحنه
 • مراجعه به اداره ی بیمه برای دریافت خسارت از طریق برگه ی بیمه

با حضور وکیل تصادف میتوان به درستی روند قانونی آن را پیش برد .

هم زمان با ورود ماشین و رانندگی اشخاص پدیده تصادفات رانندگی نیز به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از اوقات محاکم به رسیدگی دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص یافته است، این دعاوی را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد، که عبارتند از:

 1. دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی
 2. دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی
 3. دعوای افت قیمت خودرو

نقش وکیل تصادفات در انواع دعاوی رانندگی

بهتر است بدانید که تصادفات رانندگی انواع مختلفی دارند و هر یک از این دعاوی شرایط و مراحل قانونی خاصی دارند. وکیل تصادفات رانندگی به خوبی با تمام این موارد آشنایی دارد و می تواند به موکلین خود کمک کند تا در زمینه هر یک از این موضوعات دفاعیه هایی مناسب را در دادگاه مطرح نمایند.

اگر شما نیز چزو افرادی هستید که در سوانح رانندگی آسیب دیده اید به شما توصیه می کنیم که برای آغاز دعوا در محاکم قانونی به وکیل تصادفات مراجعه نمایید. اولین مرحله آغاز یک دعوا طرح دادخواست و تقدیم آن به مراجع قانونی است. تهیه دادخواست توسط وکیل تصادفات موجب می شود تا جریان دادرسی پرونده شما آغاز گردد.

 •  وکیل تصادف
 •  وکیل تصادفات رانندگی تهران
 •  وکیل برای تصادف
 •  بهترین وکیل تصادفات
 •  بهترین وکیل تصادف خرم آباد
 •  بهترین وکیل تصادفات تهران
 •  بهترین وکیل تصادفات شهریار
 •  بهترین وکیل تصادفات ملارد
 •  بهترین وکیل تصادفات صفادشت
 •  بهترین وکیل تصادفات کرج
 •  بهترین وکیل تصادفات غرب تهران
 •  بهترین وکیل تصادفات شرق تهران
 •  بهترین وکیل تصادفات شمال تهران
 •  بهترین وکیل تصادفات شوش
 •  بهترین وکیل تصادفات دزفول
 •  بهترین وکیل تصادفات اندیمشک
 •  بهترین وکیل تصادفات ملاثانی
 •  بهترین وکیل تصادفات الهایی
 •  بهترین وکیل تصادفات سیدعباس
 •  بهترین وکیل تصادفات عبدالخان
 •  بهترین وکیل تصادفات مهاجران
 •  بهترین وکیل تصادفات الیگودرز
 •  بهترین وکیل تصادفات دورود
 •  بهترین وکیل تصادفات ازنا
 •  بهترین وکیل تصادفات الشتر
 •  بهترین وکیل تصادفات نورآباد
 •  بهترین وکیل تصادفات چگنی
 •  بهترین وکیل تصادفات دوره
 •  بهترین وکیل تصادفات کوهدشت
 •  بهترین وکیل تصادفات رومشگان
 •  بهترین وکیل تصادفات کونانی
 •  بهترین وکیل تصادفات پلدختر
 •  بهترین وکیل تصادفات بروجرد
 •  بهترین وکیل تصادفات اشترینان
 •  بهترین وکیل تصادفات سپیددشت
 •  بهترین وکیل تصادفات نهاوند
 •  بهترین وکیل تصادفات ملایر
 •  بهترین وکیل تصادفات همدان
 •  بهترین وکیل تصادفات جوکار
 •  بهترین وکیل تصادفات ازندریان
 •  وکیل بیمه تصادفات رانندگی
 •  بهترین وکیل تصادفات رانندگی
 •  بهترین وکیل تصادفات | وکیل تصادفات رانندگی تهران | بهترین وکیل اصل ۹۰
 •  بهترین وکیل اصل ۹۰

تصادف منجر به فوت

مواد قانونی دیه قطع نخاع در قانون مجازات اسلامی

مواد ۶۴۸ و ۶۴۹  قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴۸- قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده ۶۴۹- هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود.

اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی

رای شماره ۱۹۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم

تاریخ دادنامه: ۲۲/۹/۱۴۰۱

شماره دادنامه: ۱۹۹۸

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش عدلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مؤدی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مقرر شده که چنانچه مؤدی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیان‌های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می‌گردد. چنانچه این دو آیین‌نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان‌های تایید شده مؤدی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات‌دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین‌نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره‌ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده آیین‌نامه می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۷/۷۹۲۷/۴/۳۰ ـ ۱۶/۸/۱۳۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات  بر اثر حوادث و سوانح»

…………..

ماده ۵ ـ مؤدی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون‌های مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون‌های یاد شده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۷/۲/۱۳۷۱): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم

اولاً در قانون پیش‌بینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است.

ثانیاً حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص براساس آیین‌نامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد.

ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) می‌تواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری

امداد حقوقی شهر

وکیل تصادف و قطع نخاع

وکیل دیوان عدالت اداری

جنایت گسترده علیه دانش آموزان و چند نکته قانونی

✍🏻 دکتر عباس شیخ الاسلامی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان

هر چند با توجه به عدم دستگیری مرتکبین جنایت کم نظیر و گسترده مسمومیت دانش‌آموزان و عدم اطلاع رسانی مناسب از ناحیه ضابطین و مقامات امنیتی و قضایی، هنوز زود است که در خصوص علل و انگیزه مرتکبین، نحوه سازمان یافتگی مرتکبین و ماهیت عملیات سخن گفت و تحلیل درستی ارائه کرد، اما نکاتی در خصوص موضوع به نظرم می رسد که با شما به اشتراک می گذارم:

۱) جرم موضوع ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی و افساد فی الارض،ماده ای خطرناکتر از مواد شیمیایی است و این ماده قانونی هم مشکل شرعی دارد و هم قانونی. ماده ای مبهم و کلی که خلاف اصل شفافیت جرم‌انگاری است.

بنابراین به نظر من استناد به این ماده یعنی توجیه این ماده قانونی مبهم که تقریبا شامل تمام جرایم قانونی با وصف گستردگی، اخلال عمده، خسارت عمده ،وسیع و …بدون تعیین پارامتری با مجازات سنگین اعدام که در تعزیرات جایگاهی ندارد.

۲) جرایم سازمان یافته و سازمان یافتگی جرایم و شرکت سهامی جرم و آثار آن که مشخصه جرایم مهم عصر حاضر است،در قانون ما (به‌جز ماده مبهم و کلی ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی) تدوین نشده است و ناچاریم در اینگونه جرایم سازمان یافته همچنان با فرمول معاون و مباشر و سبب و مباشر موضوع را بررسی کنیم که باعث نتایج نامناسبی در مقابله با این قبیل جرایم می شود.

۳) دو جرم کلی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» باعث شده قانونگذار از تدوین و تدرج منطقی جرم‌انگاری علیه مردم و امنیت آنان نظیر تروریسم و بیوتروریسم با مجازات منطقی و متناسب غافل شود و هم مجرمین از این خلاء قانونی سود ببرند و هم سنگ بزرگی برداشته شود ولی به هدف نخورد.

۴) با چند قطبی شدن جامعه فعلی بدون آموزش مدارا هم در حاکمیت و هم در مردم باید منتظر اینگونه اقدامات از هر دو طرف و نیز سوء استفاده دشمنان ملت و گروه‌های سیاسی و به قول معروف از آب گل آلود ماهی گرفتن باشیم.

۵) نهادهای امنیتی امروزه شاهد ظهور گروه‌های تندرویی وطنی با تفکرات داعشی هستند و باید در این شرایط پیکان خود را از سمت جوانانی که صادقانه انتقاد و اعتراض می کنند به سمت این گروه‌ها کرده و اثبات کنند همه در مقابل قانون برابرند و قانون‌گریزی، خودی و غیر خودی ندارد.

۶) یکی از انتقادات وارد به نظام صداهای مختلفی است که از تریبون های رسمی شنیده می شود. این صداها گاهی متضاد و گاهی مروج خشونت هستند.

حاکمیت باید فکری به حال این تعارض و تبدیل اینگونه صداها به صدای قانونی و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و به روز کردن این سیاست‌ها بکند.
۷) نهایتا از بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم و درمان مادی و معنوی و دغدغه های سایر خانواده های در معرض خطر غافل نشویم.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

انتشار گاز مدارس دخترانه

جنایت علیه دختران

مسمومیت دختران

مسمومیت گاز دختران