نوشته‌ها

چگونه دیات مربوط به تصادف رانندگی را زودتر از شرکت بیمه دریافت نماییم؟

امروزه آشنایی با روند اداری و حقوقی دریافت خسارات بدنی از شرکت های بیمه، به زیاندیدگان حوادث رانندگی کمک خواهد کرد تا هم خسارت خود را در زمان کمتر و هم به میزان قانونی (نه کمتر) دریافت نمایند از اینرو نیازمندی به وکیل دادگستری متخصص و با تجربه در حوزه بیمه محرز می گردد، همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر در اقدامی نوآورانه و در راستای سرعت بخشیدن به روند دریافت دیات زیاندیدگان حوادث و وصول کلیه مطالبات آنها، قادر به پذیرش پرونده خسارتی زیاندیدگان از همان ابتدای امر بوده و کلیه اقدامات اداری و حقوقی مربوطه از بدو امر تا وصول مبلغ خسارت توسط این موسسه قابل انجام می باشد.