نوشته‌ها

در تصادف موتور سنگین با ماشین مقصر کیست؟

تصادف موتور سنگین با ماشین هم مانند تصادف ماشین با ماشین است و باید طبق قوانین راهنمایی و رانندگی کشور مقصر حادثه مشخص شود. در این صورت دو حالت پیش می‌آید.

  • راکب موتور سنگین، مقصر حادثه نباشد

در این حالت مهم نیست که موتور سوار گواهینامه یا بیمه موتور سیکلت دارد یا خیر، در این حالت راننده مقصر باید دیه راننده موتور سیکلت و ترک نشینان موتور را کامل پرداخت کند. پرداخت خسارت موتور هم بر عهده راننده مقصر حادثه است.این در حالیست که انتقال موتورسیکلت به کشور به صورت قانونی صورت گرفته باشد

  • راننده موتور، مقصر حادثه باشد

در این حالت پرداخت خسارت بر عهده راننده موتور است. اگر راننده موتور گواهینامه نداشته باشد به هیچ عنوان نمی‌تواند دیه‌‌ای دریافت کند و حتی پرداخت دیه و خسارت دیگران هم بر عهده اوست اما اگر گواهینامه و بیمه شخص ثالث داشته باشد، دیه خود را به مقدار مشخص شده در تعهد راننده دریافت می‌کند و شرکت بیمه دیه و خسارت سایرین را هم می‌پردازد. البته مقدار خسارت مالی پرداخت شده توسط شرکت بیمه موتور به سقف تعهدات مالی بیمه نامه موتور بستگی دارد.