نوشته‌ها

پرسش : تیرى به بدن کسى اصابت کرده و از طرف دیگر خارج شده و منجر به قطع کامل نخاع هم شده، مصدوم پس از مدّتى فوت نموده، پزشکى قانونى اعلام نموده علّت مرگ عوارض ناشى از جراحات اوّلیّه است. حال با توجّه به این که ضارب در مرحله اوّل یک دیه کامل براى قطع نخاع و دو ثلث یک دیه کامل هم براى جائفه مدیون شده، خواهشمند است نظر مبارک را در مورد فوق و این که ضارب چه مقدار دیه بدهکار است، بیان فرمایید؟

پاسخ : هرگاه تیراندازى عمدى بوده، ضارب دیه داده شده را پس مى گیرد و آماده قصاص مى شود و اگر خطا یا شبه عمد است دیه جدیدى تعلّق نمى گیرد و یک دیه کافى است و اگر ضربه واحده سبب مرگ شده، دیه جائفه نیز ندارد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید