نوشته‌ها

نحوه محاسبه دیه تصادف رانندگی

نحوه محاسبه دیه تصادف رانندگی با سایر دیه‌ها تفاوتی ندارد و اگر تصادف منجر به فوت یا جرح جدی مضروب شود، نرخ دیه هر کدام از اعضاء بر اساس قانون مجازات اسلامی و نرخ مصوب تعیین شده در ابتدای هر سال شمسی محاسبه خواهد شد. همچنین اگر متوفی در قتل غیرعمد مرد مسلمان باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی دیه کامل به او تعلق خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید