نوشته‌ها

در تصادف با عابر پیاده خسارت چگونه پرداخت می‌شود؟

بر اساس آخریت آمار تصادفات عابرین پیاده در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۳ درصد از تصادفات بوده است، عابرین پیاده ای که د رتصادفات جان خود را از دست داده اند. از ساعت ۱۲ شب تا ساعت ۴ صبح ۱۵ درصد و از ساعت ۴ تا ۸ صبح که هوا کم کم روشن می شود ۱۵ درصد از تصادفات عابرین اتفاق می‌افتد.  حال این که جبران خسارات در تصادف با عابرین چگونه انجام می شود موضوعی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

قوانین تصادف با عابر پیاده

در کنار تمام قوانینی که برای تمامی وسایل نقلیه وجود دارد و تمامی رانندگان موظف به رعایت این قوانین هستند، عابرین پیاده هم باید مواردی از قانون را رعایت نمایند. بر اساس ماده ۲۱۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی عابرین پیاده موظفند که:

۱- در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از داخل سواره رو عبور نکنند.

-۲ در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد و یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد ، هنگام حرکت از سواره رو و از منتهی الیه سمت چپ خود به طوریکه حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کنند

۳-برای گذشتن از عرض راهها حتماً از گذرگاههای پیاده، پل های هوایی و گذر گاههای زیر زمینی مجاز  عبور کنند

۴- هنگام عبور از گذرگاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره رو داخل نشوند.

۵- از حصار آزاد راهها نگذرند و در بزرگراهها و خیابان ها از لابلای درختان  و گل بوته های حاشیه و میانه راه عبور نکنند.

۶-در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند.

۷- از موانع و خط کشی خطوط ویژه ، سواره رو خیابان ها و میدان ها عبور نکنند.

۸- در بزرگراهها و خیابان های اصلی ، از خارج از گذرگاههای تعیین شده عبور نکنند.

۹- در سواره روی خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه توقف نکنند.

 

محل‌های مجاز عابرین پیاده

با توجه با قانون مکان های زیر مسیر های مجاز عابرین پیاده می‌باشند:

 • گذرگاه خط کشی شده
 • پل (رو گذر)
 • زیر گذر
 • محلی که تابلوی گذر عابر پیاده دارد
 • محلی که مجهز به چراغ عابر پیاده است و چراغ آن سبز باشد

تصادف با عابر پیاده در اتوبان و جاده

مطابق ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگ‌راه‌ها و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبور‌ ممنوع است.  هرگاه به دلایل مذکور حادثه‌ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌ بزرگ‌راه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.

یعنی در تصادف با عابر پیاده در جاده معمولا راننده مقصر حادثه نخواهد بود. هرچند که همچنان باید دیه فرد آسیب‌دیده یا فوت‌شده را پرداخت کند. خیلی وقت‌ها هم در این شرایط درصد تقصیر عابر و راننده توسط کارشناسان راهنمایی‌ورانندگی و قضایی تعیین می‌شود.

تصادف با عابر پیاده و فرار

اگر درتصادف با عابر پیاده آسیب و خسارت جانی یا خدای نکرده فوت عابر اتفاق بیافتد و راننده مقصر فرار کند، فرار جرم محسوب می‌شود.  به‌طور کلی ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: بی‌احتیاطی و عدم رعایت قوانین در شرایط تصادف با عابر پیاده می‌تواند ۲ تا ۶ ماه حبس برای راننده به‌دنبال داشته باشد. اگر هم راننده‌ای بعد از تصادف با عابر پیاده فرار کند این مجازات بیشتر هم می‌شود. معمولا مجازات راننده‌ای که پس از صدمه زدن به یک شخص فرار می‌کند بیش از دو سوم بیشترین مجازات تعیین‌ شده در قانون خواهد بود.

تصادف با عابر پیاده زیر پل هوایی

براساس ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌و رانندگی در راه‌هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است؛ عابران باید هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل،  از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاه‌های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه عبور کنند.

اگر تصادف عابر پیاده با ماشین زیر پل هوایی و حومه آن اتفاق بیفتد، عابر مقصر صد درصد حادثه خواهد بود. اما با این حال دیه به او تعلق می‌گیرد. درواقع عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. فقط با توجه به اینکه راننده مقصر حادثه نیست مسئولیت کیفری مثل حبس و جزای نقدی برای او بریده نمی‌شود. در این شرایط شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی است.

تصادف با عابر پیاده در کوچه و خیابان

تصادف با عابر پیاده در خیابان بیشتر مواقع به‌دلیل  تخلفات عابران پیاده است. تخلفات  پر تعداد عابرین پیاده عبارتند از:

 • استفاده نکردن از پل عابر پیاده
 • بی‌توجهی به خط‌کشی عابران
 • بی‌توجهی به چراغ قرمز خیابان
 • ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو

معمولا در صورت بروز حادثه‌ای که عابر پیاده در آن دخیل است مثل عبور او از معابر غیر‌مجاز، کارشناسان تصادفات راهور ناجا صحنه تصادف را بررسی کرده و سهم تقصیر هر یک از طرفین، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می‌کنند. در این شرایط موارد زیر توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 • مسکونی یا‌ غیرمسکونی بودن معبر
 • بزرگراه یا معبر اصلی بودن
 • فرعی یا کوچه بودن
 • امکان عبور برای عابر
 • وجود چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی
 • سایر موارد موجود در محل

دیه تصادف با عابر پیاده چقدر است؟

در تصادف با عابر پیاده عدم مسئولیت راننده به معنای منع استفاده‌ شخص ثالث یا وراث قانونی متوفی از مزایای بیمه برای دریافت دیه مصدومیت یا فوت نیست. یعنی حتی اگر عابر پیاده خودش مقصر تصادف باشد، باز هم بیمه شخص ثالث خودرو باید دیه عابر پیاده مقصر را پرداخت کند.

میزان دیه و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذیصلاح مشخص می‌شود. اگر هم وسیله‌ نقلیه بیمه شخص ثالث نداشته باشد، دیه عابر پیاده از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شخص ثالث پرداخت می‌شود.

دیه زن و مرد در تصادفات عابر پیاده

اکنون با رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور ، میزان تفاوت بین دیه زن و مرد در جنایات و حتی تصادفات بوسیله صندوق جبران خسارات بدنی تامین شده یا بیمه که موظف است بطور مساوی حق بیمه را پرداخت کند ، عملا برابر شده است و این تفاوت تاثیر چندانی در دریافت دیه نخواهد گذاشت.

 

تصادف با عابر پیاده بدون گواهینامه

در زمانیکه راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد و فوت اتفاق بیافتد روند رسیدگی پرداخت خسارت متفاوت می شود. معمولا پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده می شود . شرکت بیمه هم از محل بیمه شخص ثالث خسارت را پرداخت کرده ولی بعدا تمام یا بخشی از این مبلغ را از بیمه‌شده بدون گواهینامه می‌گیرد.

تصادف با عابر پیاده بدون کروکی

معمولا در تصادفات با عابر پیاده، خسارات جرحی برای افراد اتفاق می افتد،‌از این رو داشتن کروکی برای پرداخت خسارت الزامی است و امکان پرداخت خسارت بدون کروکی امکان پذیر نمی باشد.

آیا تصادف با عابر پیاده زندان دارد؟

بر اساس قوانین تصادف خودرو با عابر پیاده، اگر راننده در حالت مستی و عدم هوشیاری با عابر پیاده تصادف کند، مجرم شناخته می‌شود؛ حتی اگر عابر در این حادثه مقصر باشد. با توجه به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی، بی احتیاطی و رعایت نکردن قوانین در شرایط تصادف با عابر پیاده، می‌تواند ۲ تا ۶ ماه حبس را برای راننده به همراه داشته باشد.

چه زمانی در تصادفات عابر پیاده مقصر است؟

هنگامی ‌که حادثه‌ای رخ دهد و عابر پیاده یک طرف حادثه است، اگر عابر پیاده از معابر غیر مجاز استفاده کرده باشد و کارشناس‌های تصادفات راهور ناجا صحنه را بررسی کنند، سهم تقصیر هر یک از طرفین مشخص می‌شود.

مواردی که توسط کارشناس‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارتند از:

 • معابر مسکونی و غیر مسکونی
 • بزرگراه یا معبر اصلی
 • فرعی یا کوچه بودن
 • شرایط عبور برای عابر
 • وجود چراغ و علائم رانندگی

دقت کنید که در برخی از تصادفات عابر پیاده مقصر اصلی شناخته شده و راننده هیچ جرمی ‌را مرتکب نشده است.

 

برخلاف برخی از تصورات رایج ، حتی اگر عابر صد درصد مقصر باشد ، دیه به او تعلق می گیرد ، اما تقصیر عابر باعث می شود که راننده با مسئولیت کیفری از قبیل حبس و جزای نقدی محکوم نشود .

در این راستا ماده ۲۶ قانون رسیدگی ب تخلفات رانندگی مقرر می دارد « در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است ؛ عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل ،  از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند ؛ هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد ؛ مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث پرداخت می شود »

در صورت بروز تصادف رانندگی و مصدومیت راننده مقصر حادثه و راکب موتورسیکلت و همچنین قطع نخاع راننده مقصر حادثه  و راکب موتورسیکلت تعدد دیات راننده مقصر حادثه از جمله فلج اندام تحتانی آسیب نخاعی بی اختیاری ادارار و مدفوع ناتوانی جنسی اختلال حسی ستون فقرات ، جهت دریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز و یوم الادا حتی بیش از سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قانون تصادف با عابر پیاده در محل‌های مختلف

قوانین تصادف با راننده در مکان‌های مختلف متفاوت است. در ادامه به شرح قوانین تصادف با عابر در شرایط مختلف می‌پردازیم:

تصادف با عابر زیر پل هوایی

اگر عابر پیاده‌ای با ماشین تصادف کند در حالی و در شعاع ۵۰۰ کیلومتری او پل عابر پیاده وجود داشته باشد، عابر مقصر است و راننده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

تصادف با عابر پیاده در خیابان

تشخیص مقصر اصلی هنگام تصادف عابر با راننده کمی دشوار است و بسته به کروکی پلیس دارد. اما در صورت بروز تخلفاتی مانند نادیده گرفتن خط کشی عابر پیاده، عدم استفاده از پل عابر پیاده و بی‌توجهی به چراغ قرمز، عابر مقصر شناخته می‌شود.

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در تصادف راننده با عابر پیاده چه زمانی عابر مقصر است؟

معمولا وقتی صحبت از قوانین تصادف با عابر پیاده می‌شود، همه تصور می‌کنند تحت هر شرایطی حق با عابر و راننده مقصر است. این تصور از همان‌جایی نشات می‌گیرد که در ابتدا عنوان کردیم. یعنی بی‌دفاع بودن عابر پیاده در برابر وسایل نقلیه موتوری. اما موضوع اصلی این است که یک اتومبیل به خودی‌خود هویت قانونی ندارد و در اصل راننده و مالک این وسیله هستند که به آن شخصیت قابل‌شناسایی می‌بخشند. براساس ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که موارد زیر از طرف راننده رعایت شود عابر مقصر شناخته می‌شود:

 • اگر در تصادف با عابر راننده گواهینامه معتبر داشته باشد و با سرعت مجاز رانده باشد.
 • راننده اصول رانندگی شهری از جمله احترام به چراغ‌ها را رعایت کرده باشد.
 • خودرو راننده فاقد نقص فنی و ایمنی باشد.
 •  راننده همه تلاش خود را برای پیشگیری از تصادف به‌کار بسته باشد، در عوض عابر پیاده مثلا در یک اتوبان از عرض معبر گذشته یا وقتی چراغ راهنمایی اصلی سبز و چراغ مخصوص عابر قرمز بوده جلوی خودرو پدیدار شده باشد.

در تصادف با عابر الزاما راننده مقصر حادثه نیست و این تقصیر می‌تواند کاملا بر عهده عابر پیاده یا راننده باشد. اما در موارد بسیاری تقصیر با درصدی که توسط کارشناسان راهنمایی‌ورانندگی و قضایی تعیین می‌شود، میان راننده و عابر تقسیم خواهد شد.

آیا به عابری که زیر پل عابر پیاده یا حوالی آن در اثر تصادف مصدوم یا فوت شده ، دیه تعلق می گیرد ؟

برخلاف برخی از تصورات رایج ، حتی اگر عابر صد درصد مقصر باشد ، دیه به او تعلق می گیرد ، اما تقصیر عابر باعث می شود که راننده با مسئولیت کیفری از قبیل حبس و جزای نقدی محکوم نشود .

در این راستا ماده ۲۶ قانون رسیدگی ب تخلفات رانندگی مقرر می دارد « در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است ؛ عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل ،  از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند ؛ هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد ؛ مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث پرداخت می شود »

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 •  آیا به عابر پیاده مقصر دیه تعلق می گیرد؟
 •  آیا به عابر مقصر بیمه تعلق می گیرد
 •  آیا به عابرپیاده مقصر بیمه تعلق می گیرد
 •  تصادف آزادگان
 •  تصادف در اتوبان
 •  تصادف در بزرگراه
 •  تصادف در زیر پل
 •  تصادف زیر پل
 •  تصادف عابر با شوتی
 •  تصادف عابر با موتورسیکلت
 •  تصادف عابر پیاده در آزاد راه
 •  تصادف عابر در بزرگراه
 •  تصادف موتور با عابر
 •  راننده زد و فرار کرد
 •  راننده متواری
 •  عابر بزرگراه
 •  عابر پیاده مقصر
 •  عابر مقصر

عابر مقصر اتوبان

آیا به عابر پیاده مقصر دیه تعلق می گیرد؟

اگر تصادف عابر پیاده با ماشین زیر پل هوایی و حومه آن اتفاق بیفتد، و عابرپیاده به عنوان مقصر صد درصد حادثه معرفی گردد

آیا دیه به او تعلق می‌گیرد؟

پاسخ : بله ، درواقع عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. فقط با توجه به اینکه راننده مقصر حادثه نیست مسئولیت کیفری مثل حبس و جزای نقدی برای او بریده نمی‌شود.

برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید

 •  آیا به عابر پیاده مقصر دیه تعلق می گیرد؟
 •  عابر پیاده مقصر
 •  تصادف در زیر پل
 •  تصادف عابر در بزرگراه
 •  عابر مقصر
 •  تصادف موتور با عابر
 •  تصادف عابر پیاده در آزاد راه
 •  تصادف زیر پل
 •  تصادف در بزرگراه
 •  عابر بزرگراه
 •  تصادف آزادگان
 •  تصادف در اتوبان
 •  عابر مقصر اتوبان
 •  آیا به عابر مقصر بیمه تعلق می گیرد
 •  آیا به عابرپیاده مقصر بیمه تعلق می گیرد
 •  راننده متواری
 •  راننده زد و فرار کرد
 •  تصادف عابر با شوتی

 تصادف عابر با موتورسیکلت.

مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرائم رانندگی از سوی محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرائم رانندگی را به سه وزارتخانه کشور، دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲ که به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تعیین کرد.

برای دانلود فایل pdf  بر روی لینک زیر کلیک کنید

۱۷۱۷۳۳۸۳۶۲۳۷۱۸۶۶۰۰_۲۴۰۶۰۴_۱۰۲۱۲۷

افزایش 35 درصدی نرخ حق بیمه در سال 1403

افزایش ۳۵ درصدی نرخ حق بیمه در سال ۱۴۰۳

امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران , وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف , قانون جدید بیمه , قانون بیمه شخص ثالث وکیل تصادفات, وکیل تصادف, وکیل پرونده تصادف, وکیل برای تصادف, وکیل شکایت از بیمه وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف حادث ناقلة سيارة العراقيين في إيران , الوکیل العراق,, وکیل معجب خارجه,, Insurance Attorney,, محامي حادث, وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی کیفری ایران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری مرد در تهران, بهترین وکیل تصادفات, بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل دیه, بهترین وکیل سوانح رانندگی, بهترین وکیل کیفری در دعاوی تصادف, بیت المال, تصادف با افغانی, دیه اتباع افغان, دیه افغانی در ایران چقدر است وکیل تصادفات رانندگی, دیه جرح و فوت راننده مقصر حادثه, دیه کارگر افغانی, صندوق تأمین خسارات بدنی, قانون تصادفات, قانون دیه اتباع خارجی, قوانین تصادفات رانندگی منجر به جرح, مسبب حادثه رانندگی, مشاوره تصادفات, مشاوره حقوقی تصادفات, مطالبه خسارت از صندوق تامین, من یک افغانی هستم تصادف کردم وکیل می خواهم, هزینه پزشکی راننده مقصر حادثه, هزینه دادرسی, هزینه معالجه راننده مقصر حادثه, هزینه وکیل برای تصادف, وکیل اتباع خارجی, وکیل افغانها در تصادفات رانندگی, وکیل افغانها، وکیل برای افغانی بخاطر تصادف, وکیل افغانی در ایران, وکیل افغانی ها در تصادفات رانندگی, وکیل برای افغانی ها, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل بیمه شخص ثالث, وکیل بیمه شخص ثالث راننده, وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیار,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن , اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا, در صورت بروز تصادف رانندگی و مصدومیت راننده مقصر حادثه و راکب موتورسیکلت و همچنین قطع نخاع راننده مقصر حادثه و راکب موتورسیکلت تعدد دیات راننده مقصر حادثه از جمله فلج اندام تحتانی آسیب نخاعی بی اختیاری ادارار و مدفوع ناتوانی جنسی اختلال حسی ستون فقرات ، جهت دریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز و یوم الادا حتی بیش از سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران , وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف , قانون جدید بیمه , قانون بیمه شخص ثالث وکیل تصادفات, وکیل تصادف, وکیل پرونده تصادف, وکیل برای تصادف, وکیل شکایت از بیمه وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف حادث ناقلة سيارة العراقيين في إيران , الوکیل العراق,, وکیل معجب خارجه,, Insurance Attorney,, محامي حادث, وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی کیفری ایران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری مرد در تهران, بهترین وکیل تصادفات, بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل دیه, بهترین وکیل سوانح رانندگی, بهترین وکیل کیفری در دعاوی تصادف, بیت المال, تصادف با افغانی, دیه اتباع افغان, دیه افغانی در ایران چقدر است وکیل تصادفات رانندگی, دیه جرح و فوت راننده مقصر حادثه, دیه کارگر افغانی, صندوق تأمین خسارات بدنی, قانون تصادفات, قانون دیه اتباع خارجی, قوانین تصادفات رانندگی منجر به جرح, مسبب حادثه رانندگی, مشاوره تصادفات, مشاوره حقوقی تصادفات, مطالبه خسارت از صندوق تامین, من یک افغانی هستم تصادف کردم وکیل می خواهم, هزینه پزشکی راننده مقصر حادثه, هزینه دادرسی, هزینه معالجه راننده مقصر حادثه, هزینه وکیل برای تصادف, وکیل اتباع خارجی, وکیل افغانها در تصادفات رانندگی, وکیل افغانها، وکیل برای افغانی بخاطر تصادف, وکیل افغانی در ایران, وکیل افغانی ها در تصادفات رانندگی, وکیل برای افغانی ها, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل بیمه شخص ثالث, وکیل بیمه شخص ثالث راننده, وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران
مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیار,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن , اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا,
در صورت بروز تصادف رانندگی و مصدومیت راننده مقصر حادثه و راکب موتورسیکلت و همچنین قطع نخاع راننده مقصر حادثه و راکب موتورسیکلت تعدد دیات راننده مقصر حادثه از جمله فلج اندام تحتانی آسیب نخاعی بی اختیاری ادارار و مدفوع ناتوانی جنسی اختلال حسی ستون فقرات ، جهت دریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز و یوم الادا حتی بیش از سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت طلب به نرخ روز

 

 

 

امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران ,  وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف , قانون جدید بیمه , قانون بیمه شخص ثالث وکیل تصادفات, وکیل تصادف, وکیل پرونده تصادف, وکیل برای تصادف, وکیل شکایت از بیمه وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف حادث ناقلة سيارة العراقيين في إيران , الوکیل العراق,, وکیل معجب خارجه,, Insurance Attorney,, محامي حادث, وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی کیفری ایران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری مرد در تهران, بهترین وکیل تصادفات, بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل دیه, بهترین وکیل سوانح رانندگی, بهترین وکیل کیفری در دعاوی تصادف, بیت المال, تصادف با افغانی, دیه اتباع افغان, دیه افغانی در ایران چقدر است وکیل تصادفات رانندگی, دیه جرح و فوت راننده مقصر حادثه, دیه کارگر افغانی, صندوق تأمین خسارات بدنی, قانون تصادفات, قانون دیه اتباع خارجی, قوانین تصادفات رانندگی منجر به جرح, مسبب حادثه رانندگی, مشاوره تصادفات, مشاوره حقوقی تصادفات, مطالبه خسارت از صندوق تامین, من یک افغانی هستم تصادف کردم وکیل می خواهم, هزینه پزشکی راننده مقصر حادثه, هزینه دادرسی, هزینه معالجه راننده مقصر حادثه, هزینه وکیل برای تصادف, وکیل اتباع خارجی, وکیل افغانها در تصادفات رانندگی, وکیل افغانها، وکیل برای افغانی بخاطر تصادف, وکیل افغانی در ایران, وکیل افغانی ها در تصادفات رانندگی, وکیل برای افغانی ها, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل بیمه شخص ثالث, وکیل بیمه شخص ثالث راننده, وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران

مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیار,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن , اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا,

 

در صورت بروز تصادف رانندگی و مصدومیت راننده مقصر حادثه و راکب موتورسیکلت و همچنین قطع نخاع راننده مقصر حادثه  و راکب موتورسیکلت تعدد دیات راننده مقصر حادثه از جمله فلج اندام تحتانی آسیب نخاعی بی اختیاری ادارار و مدفوع ناتوانی جنسی اختلال حسی ستون فقرات ، جهت دریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز و یوم الادا حتی بیش از سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

افغان

 • من یک افغانی هستم تصادف کردم وکیل می خواهم
 • ·  هزینه پزشکی راننده مقصر حادثه
 • ·  هزینه دادرسی
 • ·  هزینه معالجه راننده مقصر حادثه
 • ·  هزینه وکیل برای تصادف
 • ·  وکیل اتباع خارجی
 • ·  وکیل افغانها در تصادفات رانندگی
 • ·  وکیل افغانها، وکیل برای افغانی بخاطر تصادف
 • ·  وکیل افغانی در ایران
 • ·  وکیل افغانی ها در تصادفات رانندگی
 • ·  وکیل برای افغانی ها
 • ·  وکیل برای گرفتن دیه
 • ·  وکیل بیمه شخص ثالث
 • ·  وکیل بیمه شخص ثالث راننده
 • ·  وکیل دیه
 • ·  وکیل سوانح رانندگی در تهران
 • ·  وکیل ماهر در تهران
 • ·  وکیل متخصص پزشکی قانونی
 • ·  وکیل متخصص تصادفات رانندگی
 • ·  وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران
 • ·  وکیل مهاجرین در ایران
 • ·  وکیل تصادفات رانندگی
 • ·  وکیل تصادف تهران
 • ·  سقوط افغانی از بلندی
 • ·  سقوط افغان از آسانسور
 • ·  دیه کارگر افغان
 • ·  دیه افغان
 • ·  جراحت افغان
 • ·  فوت افغانی در ایران
 • ·  تصادف افغانی در ایران
 • ·  دریافت دیه افغانی از ایران
 • ·  دیه کار
 • ·  دیه کارگر افغان غیر قانونی
 • ·  افغان بدون پاسپورت
 • ·  دیه افغانی غیر مجاز
 • ·  دیه قطع نخاع افغانی
 • ·  دیه مصدوم شدن افغانی
 • ·  دیه کارگر ساختمانی افغانی
 • ·  دیه شکستگی دست کارگر افغانی
 • ·  دیه شکستگی کارگر افغانی
 • ·  دیه فوت کارگر افغانی
 • ·  دیه دست کارگر افغانی
 • دریافت دیه کارگر افغانی از بیمه