نوشته‌ها

در تصادفات رانندگی دو بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خسارت‌های ایجاد شده را جبران می‌کند. بیمه شخص ثالث خسارات مالی و جانی تمام افراد آسیب‌دیده یا همان اشخاص ثالث (شامل سرنشینان خودرو مقصر به جز راننده هم می‌شود) و بیمه بدنه هزینه تعمیر خودروی فرد مقصر را جبران می‌کند. در این میان، سوالی ایجاد می‌شود که خسارت راننده مقصر را چه کسی پرداخت می‌کند؟ بیمه حوادث راننده به همین منظور ایجاد شده است.

بیمه حوادث راننده چیست؟

بیمه حوادث سرنشین یکی از پوشش‌های اضافی بیمه شخص ثالث است. گفتیم که بیمه شخص ثالث پرداخت خسارت مالی و جانی به فرد سوم یعنی شخصی غیر از راننده را پوشش می‌دهد. حالا اگر در یک تصادف خود راننده دچار صدمه و آسیب شود، تکلیف هزینه‌ها و خسارت‌های او چه می‌شود؟ در واقع پوشش بیمه حوادث سرنشین و راننده خسارات جانی وارده به بیمه‌شونده را پرداخت می‌کند اینجا همان راننده مقصر است. در سال‌های قبل بیمه حوادث راننده بیمه‌ای جدا بود که باید در کنار بیمه شخص ثالث تهیه می‌شد، اما چند سالی است که این بیمه با بیمه شخص ثالث یکی شده است. در واقع نیازی به تهیه دو بیمه جدا نیست و شما با خرید بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده را هم خواهید داشت.

آیا بیمه حوادث راننده اجباری است؟

بیمه شخص ثالث برای همه ماشین‌ها اجباری است و گفتیم که بیمه حوادث سرنشین هم یک پوشش از این بیمه‌نامه است. یعنی عملا با خرید بیمه شخص ثالث به‌نوعی بیمه حوادث سرنشین هم می‌خریم.

قانون جدید بیمه شخص ثالث برای راننده مقصر

تا چند سال پیش بیمه راننده مقصر حادثه جدا از بیمه شخص ثالث بود و باید این دو در کنار هم خریده می‌شد، اما در حال حاضر به عنوان یکی از پوشش‌های بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شده است و شما با خریدن بیمه شخص ثالث عملا خودتان را هم بیمه می‌کنید. بنابراین اگر به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته شوید، می‌توانید دیه خود را از شرکت بیمه بگیرید. تاریخ تصویب قانون بیمه راننده مقصر حادثه تاریخ ۱ مرداد ۹۵ است و از تاریخ ۲۳ مرداد ۹۵ لازم‌الاجرا شد.

اگر در تصادف مقصر باشیم، بیمه خسارت می‌دهد؟

اصولا بیمه شخص ثالث در زمانی که مقصر حادثه باشیم، کاربرد دارد و تمام خسارت‌هایی را که به دیگران یا همان اشخاص ثالث وارد کرده‌ایم، تا سقف پوشش‌هایمان جبران می‌کند. اگر می‌خواهید بدانید که بیمه شخص ثالث چند نفر را پوشش می‌دهد، باید بگوییم که شرکت بیمه میزان خسارت جانی را به تعداد سرنشینان خودروی زیان‌دیده پرداخت خواهد کرد. اگر تعداد تلفات و زیان‌دیدگان جریان تصادف بیش از تعداد سرنشینان هر خودرو بود، صندوق تامین خسارات جانی بیمه مرکزی متعهد به پرداخت این خسارت جانی است. البته همان طور که گفتیم، بیمه شامل راننده مقصر می‌شود  و او هم می‌تواند برای خسارت‌های جانی از شرکت بیمه دیه بگیرد.

پرداخت خسارت به سرنشینان خودور یا راننده مقصر؟

عنوان و عبارت سرنشین ممکن است برای خیلی‌ها گمراه‌کننده باشد. درست است که به‌جز راننده دیگر مسافران و همراهان او در ماشین هم به‌نوعی سرنشین هستند، اما پوشش بیمه حوادث سرنشین می‌تواند فقط برای جبران خسارت‌های راننده استفاده شود؛ یعنی بیمه حوادث سرنشین فقط به راننده مقصر پرداخت می‌شود نه دیگر سرنشین‌های ماشین. جبران هزینه‌های دیگر سرنشینان ماشین در اصل یکی از تعهدات اصلی بیمه‌نامه شخص ثالث است.

بیمه حوادث راننده چه پوشش‌هایی دارد؟

این بیمه خسارت جانی راننده مقصر را جبران می‌کند. پوشش‌های این بیمه در قانون جدید عبارتند از:

 • غرامت فوت؛
 • غرامت قطع یا نقص عضو دائم؛
 • هزینه‌های پزشکی و درمانی؛
 • دیه جراحت.

مبنای محاسبه دیه برای راننده مقصر، دیه فرد در ماه عادی (غیر حرام) است. این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۰۰ میلیون تومان است. راننده مقصر باید در زمان تصادف گواهینامه و بیمه‌نامه معتبر داشته باشد تا بتواند از بیمه حوادث راننده استفاده کند.

بیمه حوادث راننده

شرایط استفاده از بیمه شخص ثالث برای راننده مقصر

برای اینکه بتوانیم از پوشش حوادث راننده بیمه ثالث استفاده کنیم و خسارت جانی راننده مقصر را بگیریم، راننده مقصر باید موارد زیر را داشته باشد:

 • بیمه شخص ثالث؛
 • گواهی‌نامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه‌اش.

پرداخت دیه راننده مقصر توسط شرکت بیمه چگونه است؟

با داشتن پوشش بیمه حوادث سرنشین و راننده، اگر در یک تصادف خدای نکرده راننده مقصر فوت کند، به خانواده او غرامت فوت پرداخت می‌شود. خسارت‌های مربوط به آسیب‌های کم و جزئی هم با‌توجه‌به میزان آسیب‌دیدگی راننده محاسبه و به او پرداخت می‌شود. بیمه حوادث سرنشین و راننده، پوشش ازکارافتادگی کامل و دائم هم دارد و مطابق با مبلغ دیه کامل آن سال به راننده آسیب‌دیده پرداخت می‌شود.

مبلغ خسارت راننده مقصر چقدر است؟

قانون می‌گوید مقدار خسارت راننده مقصر بر اساس دیه انسان کامل در ماه‌های غیرحرام پرداخت می‌شود؛ یعنی برای سال ۱۴۰۱ دیه راننده مقصر ۶۰۰ میلیون تومان است.

نکات مهم بیمه حوادث راننده

استفاده از بیمه حوادث سرنشین و راننده شرایطی دارد. مهم‌ترین نکته برای دریافت خسارت از این بیمه‌، این است که پرداخت خسارت فقط وقتی شامل حال راننده می‌شود که آسیب‌دیدگی او که به‌دلیل حادثه تصادف باشد و راننده در زمان تصادف در ماشین باشد. بدون بیمه شخص ثالث هم هیچ‌گونه خساراتی به شما پرداخت نمی‌شود؛ یعنی اگر بیمه شخص ثالث‌تان اعتبار نداشته باشد، از بیمه حوادث سرنشین هم نمی‌توانید استفاده کنید. میزان پرداخت خسارت هم باتوجه‌به نوع، شدت و زمان حادثه محاسبه می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه حوادث راننده

مدارک کلی مورد نیاز برای دریافت خسارت شامل مدارک زیر است:

 • اصل و کپی بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر؛
 • اصل و کپی گواهینامه رانندگی مقصر؛
 • اصل و کپی کارت شناسایی و کارت خودروی ماشین مقصر؛
 • کپی (یا کپی برابر اصل) کروکی پلیس راهور یا نظریه کارشناسی رسمی دادگستری؛
 • کپی (یا کپی برابر اصل) گزارش مقامات انتظامی؛
 • کپی (یا کپی برابر اصل) اوراق بازجویی.

در صورت نقص عضو، جراحت و یا هزینه‌های پزشکی، علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر هم باید ارائه شود:

 • اصل و کپی صورت‌حساب‌های مراکز درمانی؛
 • اصل و کپی نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه‌گر.

در صورت فوت راننده مقصر علاوه بر مدارک کلی فوق، مدارک زیر هم باید ارائه شود:

 • کپی برابر اصل برگه معاینه جسد؛
 • کپی برابر اصل جواز دفن؛
 • کپی برابر اصل گواهی فوت؛
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود؛
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه راننده فوت شده؛
 • کپی شناسنامه اولیای دم.

نرخ حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟

طبق آیین نامه جدید بیمه حوادث راننده جزء پوشش‌های بیمه شخص ثالث است و با خرید بیمه شخص ثالث، راننده هم بیمه می‌شود. به همین دلیل لازم نیست تا هزینه جداگانه و بیشتری برای بیمه‌کردن راننده مقصر پرداخت کنید.

جبران خسارت مالی راننده مقصر با بیمه بدنه

در کنار بیمه حوادث راننده، بیمه بدنه هم برای جبران خسارت راننده مقصر استفاده می‌شود. بیمه بدنه فقط خسارت مالی راننده مقصر را پوشش می‌دهد. البته در صورتی که آسیب‌دیده باشید و خسارت از طریق بیمه شخص ثالث به صورت کامل پرداخت نشود (خودروی نامتعارف، مقصر ۵۰-۵۰ و …) می‌توانید از بیمه بدنه برای جبران باقی خسارت استفاده کنید. در حالتی که زیان‌دیده باشید، ابتدا باید حتما از بیمه شخص ثالث راننده مقصر استفاده کنید و سپس در صورت نیاز از بیمه بدنه خودتان استفاده کنید. در غیر این صورت، امکان استفاده از بیمه بدنه برای شما وجود نخواهد داشت و باید تمام خسارت را خودتان پرداخت کنید!