نوشته‌ها

دیه فلج کردن عضو بدن

مطابق ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی

  • فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو؛
  • از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد؛
  • در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، باتوجه‌به کارایی ازدست‌رفته، ارش تعیین می‌شود.