نوشته‌ها

بهترین وکیل تصادفات رانندگی در تهران
گسترش زندگی مدرن و ماشینی موجب بروز مشکلاتی شد که از آن جمله تصادفات رانندگی است بر همین مبنا با موضوع وکیل تصادفات همراه شما عزیزان می شویم.
در مواردی عدم توجه به قوانین و انجام تخلفات رانندگی منجر به بروز حادثه می گردد که از آن جمله تصادفات جرحی و تصادفاتی است که خسارت به همراه دارد که پرونده های زیادی در دادسرا تشکیل می شود.
اطلاع از قوانین و مقررات باعث می شود که چنانچه با اتفاقاتی از این قبیل موارد مواجه شوید بتوانید تا زمان استفاده از خدمات حقوقی وکیل نسبت به اوضاع پیش آمده مدیریت ابتدایی و کافی داشته باشید.
عده ای بر این تصور می باشند که چنانچه مرتکب تخلف و متعاقباً تصادف جرحی و یا فوتی گردند به دلیل عدم عمد بودن فعل ارتکابی از مجازات معاف می باشند. همچنین عده ای با ترک محل تصادف به هر دلیل بدون اطلاع از عواقب این موضوع اقدام می نمایند.
جالب است بدانید که تصادف دارای مسئولیت حقوقی و کیفری می تواند باشد و ترک محل تصادف از نظر شرع و عرف جامعه عملی پسندیده به حساب نمی آید و مجازات قانونی در پی دارد.
طبق آمار بیشترین مواردی که راننده مقصر از محل تصادف متواری گردیده است منجر به دستگیری وی شده است.
مفتخریم به صورت تخصصی اقدام به معرفی وکیل تصادفات رانندگی جهت ارزیابی موضوع شما و قبول وکالت و دفاع در پرونده شما را داشته باشیم.
مواردی که در خصوص وکیل تصادفات بایستی مد نظر قرار دهیم عبارت است از
• مجازات ترک صحنه تصادف چیست؟
• بهترین وکیل تصادفات تهران کیست؟
• دیه در تصادفات رانندگی چگونه تعیین می شود؟
• انتخاب وکیل تصادفات رانندگی چگونه است؟
• اعتراض به نظر کارشناس تصادفات رانندگی چگونه است؟