نوشته‌ها

دعاوی بیمه آتش‌سوزی 

وکیل بیمه ای موسسه امداد حقوقی شهر بیان می‌دارد بیمه نامه آتش سوزی از انواع بیمه می‌باشد که در آن شرکت های بیمه اموالی را در برابر حوادث آتش‌سوزی برای خانه های مسکونی، واحدهای تجاری، خودرو، حتی لوازم شخصی با ارزش و بیمه می نمایند.

در مورد مال بیمه شده و متناسب با ارزش آن  حق بیمه‌ای به طور سالیانه دریافت خواهد شد . و در ادامه اگر خسارت به اموال ناشی از آتش سوزی ، سیل ، زلزله وارد شود و بیمه‌گر به تعهدات خود که در قرارداد به آن متعهد شده است عمل نکند یا در شرایطی در تعیین میزان خسارت وارده به آن چه که آسیب‌دیده است تخلف نماید و خسرات را پرداخت ننماید و یا کمتز از میزان خسارت پرداخت نماید مسئول است و باید جبران خسارت نماید.

البته در این میان بیمه گذار نیز باید در زمان صدور بیمه نامه قیمت واقعی اجناس و اقلام را اعلام نماید که به هنگام حادثه بیمه گر بر اساس همان قیمت اعلامی خسارت را پرداخت نماید.

فرضا اگر قیمت یخچال ۱۰۰ میلیون تومان می باشد و به هنگام صدور بیمه نامه قیمت یخچال ۵۰میلیون اعلام شود به جهت اینکه حق بیمه کمتری پرداخت شود به هنگام بروز خسارت شرکت بیمه مسئول پرداخت همان ۵۰میلیون با کسر فرانشیز می باشد و مسئولیتی مازاد بر آن ندارد.

ضمن اینکه طرح دعوی علیه شرکت بیمه در خصوص بیمه نامه آتش سوزی مشمول امر داوری می باشد.