نوشته‌ها

امکان دریافت خسارات بدنی سرنشینان بیش از طرفیت مجاز خودرو

در صورت احراز شرایط قانونی، امکان دریافت دیات مصدومین و یا متوفیین حوادث رانندگی که بیش از ظرفیت مجاز در خودرو مستقر بوده اند از شرکت های بیمه و صندوق خسارت های بدنی وجود دارد، همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر با ارائه دفاعیات تخصصی در این حوزه وفق قوانین و مقررات مربوطه، قادر به دریافت کلیه خسارات بدنی می باشند.