نوشته‌ها

تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت اشخاص ثالث زیاندیده درصورتیکه راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد

. حسب بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث حتی درصورتیکه راننده مقصر حادثه فاقد گواهینامه معتبر رانندگی باشد، شرکت بیمه ملزم است خسارت بدنی وارده به شخص ثالث را بدون هيچ شرط و أخذ تضمين پرداخت نماید.

ماده ۱۵– در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و أخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم‌ مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌ شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف – اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي

ب – رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ – در صورتي‌ كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت – در صورتي ‌كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.