نوشته‌ها

مسئولیت شرکت های بیمه در قبال عابرین پیاده ای که خود مقصر حادثه رانندگی می باشند.

سوالی که از سوی برخی از مصدومین حادثه رانندگی و مراجعه کنندگان مطرح گردیده این است که آیا در فرضیکه به موجب گزارش انتظامی و یا کروکی، عابر پیاده به عنوان مقصر حادثه شناسایی و معرفی گردیده آیا دیات وی (اعم از دیات جراحات و یا فوت ) از سوی شرکت بیمه قابل پرداخت می باشد؟
در پاسخ به سوال فوق باید اشاره نمود همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر با ارائه دفاعیات تخصصی در این حوزه وفق قوانین و مقررات مربوطه، قادر به دریافت کلیه خسارات بدنی از شرکت های بیمه می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  مسئولیت شرکت های بیمه در قبال عابرین پیاده ای که خود مقصر حادثه رانندگی می باشند
  •  تصادف عابر
  •  تصادف مقصر عابر
  •  مقصر تصادف عابر
  • تصادف عابر دیه از بیمه