نوشته‌ها

آیا دیه به اتباع خارجی تعلق می‌گیرد؟

در قوانین ایران برای آسیب رساندن به دیگران دیه در نظر گرفته شده است.

در واقع می‌توان گفت که به افراد حادثه‌دیده در تصادف با اتباع غیر ایرانی (افغانستانی، پاکستانی و …) دیه تعلق می‌گیرد و این افراد تحت حمایت قانون هستند.