نوشته‌ها

در قانون بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ یکی از نکات مهم این است که طبق ماده ۲۱ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مانند اسناد رسمی‌ می‌توانند بعنوان وثیقه در اختیار محاکم قضایی قرار گیرد. البته این امکان در حوادث غیر عمد وجود دارد و چنانچه حادثه‌ای از روی عمد اتفاق افتاده باشد نمی‌توان بیمه‌نامه را بعنوان وثیقه قبول کرد.

در صورت بروز مشکل در این خصوص با موسسه امداد حقوقی شهر جهت صحبت با وکیل تصادفات رانندگی تماس حاصل نمایید .