نوشته‌ها

در تصادفات رانندگی صرف نداشتن گواهینامه دلیل مقصر دانستن راننده نیست، بلکه مقصر کسی است که آن حادثه به خاطر عمل وی وقوع یافته است، فرض کنید راننده یک خودرو که گواهینامه هم ندارد اما در حال رعایت قوانین و ضوابط رانندگی می‌باشد با خودرو دیگری تصادف می‌کند ودلیل اصلی سانحه هم خودرو دوم می‌باشد، دراین صورت راننده خودرو اول به علت نداشتن گواهینامه مقصر تصادف قلمداد نیست اما به دلیل تخطی از قانون و رانندگی بدون گواهینامه قابل تعقیب و مجازات است.

اما در مورد پرداخت خسارت مالی یا بدنی از طرف شرکت بیمه باید گفت: درصورتیکه راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد اما خودرو دارای بیمه باشد، شرکت بیمه مکلف است خساراتی را که به موجب بیمه نامه متعهد شده است پرداخت نماید و نداشتن گواهینامه فرد مقصر شرکت بیمه را از پرداخت خسارت مبری نخواهد کرد.اما نکته مهم اینجاست افرادی که گواهینامه ندارند نباید به صرف وجود بیمه نامه اقدام به رانندگی نمایند چراکه شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت از راننده مقصر فاقد گواهینامه مطالبه نماید.

فرضی را در نظر بگیرید که فردی راکب یک موتورسیکلت است و فاقد گواهینامه می‌باشد و با یک خودرو تصادف می‌کند و مقصر راننده خودرو می‌باشد، در این صورت آیا شرکت بیمه خسارت وارده را به راکب موتور می‌پردازد؟

در پاسخ باید گفت: بیمه متعهد است، خساراتی که شخص مقصر دارای بیمه نامه وارد نموده است پرداخت کند و اینکه راکب موتور گواهینامه ندارد مانع پرداخت خسارت از جانب شرکت بیمه نمی‌شود و صرفاٌ در پلیس راهور از فرد بدون گواهینامه تعهد کتبی اخذ می‌شود که دیگر این امر را تکرار نکند.

توجه داشته باشید که طبق قانون در موارد زیر اگر خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد و تصادفی رخ دهد شرکت بیمه  مکلف به پرداخت خسارات مالی و بدنی شخص ثالث زیان دیده است و سپس به مقصر حادثه برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه مینماید:

۱٫عمد راننده مسبب حادثه

۲٫مستی حین رانندگی و استفاده از روانگردان

۳٫نداشتن گواهینامه یا نداشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه

حال اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد یا اینکه در حین مستی اقدام به رانندگی نماید و سانحه ای رخ دهد که منجر به فوت او شود تکلیف چیست؟آیا بیمه مسئولیتی در قبال وی دارد؟ در پاسخ باید گفت بیمه هیچگونه پرداختی را به او انجام نخواهد داد و به طور کل مسئول جبران خسارات راننده ی خاطی فوت شده نیست.

مسئله دیگری که متاسفانه بارها شاهد آن بوده‌ایم وقوع تصادفات خودرو و موتور در خط ویژه می‌باشد:

در این شرایط هر دو راننده به دلیل تقصیر و عدم رعایت قوانین مسئول هستند و در واقع هردو مقصر محسوب می‌شوند و احتمال دارد دادگاه رای به پنجاه پنجاه بودن پرداخت خسارت دهد که در این حالت پنجاه درصد خسارت وارده به خودرو یا راننده آن توسط شرکت بیمه گر موتور و پنجاه درصد خسارات وارده به موتور یا راننده‌ی آن توسط شرکت بیمه گر خودرو پرداخت خواهد شد.

 

 

بیشتر بخوانید