نوشته‌ها

در برخی از تصادفات رانندگی که تعداد آنها کم هم نیست، تصادف روی داده به دلیل بی‌احتیاطی عابر پیاده است. چنین تصادفاتی غالباً به دلیل بی‌دقتی و عدم رعایت قانون (ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی) از سمت عابران اتفاق می‌افتد.معمولا در بزرگراهها و محلهایی همچون زیر پل عابر پیاده در صورت تصادف، عابر بعنوان مقصر اعلام می شود

قانون بیمه اجباری , صندوق تأمین خسارت های بدنی , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران , خسارت مالی , ارزیاب خسارات , صحنه سازی , صوری , تصادف , مطالبه خسارت از صندوق تامین , فوت تصادف  , تصادف رانندگی  , بهترین وکیل تصادفات رانندگی , بهترین وکیل بیمه  , بهترین وکیل شهریار , بهترین وکیل خرم آباد

مجازات فرار از صحنه تصادفات رانندگی و نوع مجازات برای کسانی که از صحنه تصادفات رانندگی می گریزند

در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است. در صورتی که فرد مقصر در تصادفات رانندگی با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی، از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند. البته شرایطی نیز وجود دارد که در صورت محقق شدن آنها، راننده می تواند صحنه تصادفات رانندگی را ترک کند.

این شرایط عبارت است از:

تبصره ۱: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.