آیا فرد مصدوم حادثه رانندگی می‌تواند رضایت خود رو پس بگیرید؟

مطابق قانون عدول از گذشت امکان پذیر نیست اما در قانون بیمه سال ۹۵ اخذ رضایت به پرداخت مبلغ کمتر از خسارت ممنوع است و چنين رضايتنامه ‌اي بلااثر است.

ماده ۱۱– درج هر گونه شرط در بيمه‌ نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه‌ نامه نمي شود. همچنين اخذ هر گونه رضايتنامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه ‌اي بلااثر است.

دفاع از مقصرین حوادث رانندگی در پرونده های بازیافت خسارت (ریکاوری)
در قوانین مختلف تصریح گردیده در صورت وجود برخی از شرایط شرکت بیمه مجاز است پس از پرداخت خسارت شخص ثالث زیاندیده به مقصر حادثه مراجعه کرده و خسارت پرداختی را بازیافت نماید (شرایطی مانند رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر، درصورتیکه راننده فاقد گواهینامه باشد، درصورتیکه گواهینامه راننده متناسب نباشد) دراینخصوص نیز باید اشاره نمود صرفا” درصورت احراز شرایط متعدد قانونی شرکت بیمه مجاز به مراجعه به راننده می باشد و درصورت محقق نشدن این شرایط دعوی ریکاوری بیمه گر قابل پذیرش نمی باشد. بنابراین امکان دفاع برای راننده مقصر حادثه وجود دارد.

شرایط دریافت خسارت در بیمه حوادث راننده

دریافت خسارت در بیمه حوادث و میزان دیه حوادث راننده به شرایط خاصی بستگی دارد. در زیر به برخی از شرایطی که برای دریافت این بیمه نیاز است اشاره می‌کنیم:

  •  راننده‌ی مقصر باید بیمه شخص ثالث داشته باشد تا بتواند از بیمه راننده مقصر استفاده کند.
  • راننده‌ی مقصر باید گواهی‌نامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه‌اش داشته باشد.
  • مبلغ دیه راننده مقصر بر مبنای دیه‌ در ماه غیر حرام محاسبه می‌شود.

 

بیشتر بخوانید

در تصادفات رانندگی صرف نداشتن گواهینامه دلیل مقصر دانستن راننده نیست، بلکه مقصر کسی است که آن حادثه به خاطر عمل وی وقوع یافته است، فرض کنید راننده یک خودرو که گواهینامه هم ندارد اما در حال رعایت قوانین و ضوابط رانندگی می‌باشد با خودرو دیگری تصادف می‌کند ودلیل اصلی سانحه هم خودرو دوم می‌باشد، دراین صورت راننده خودرو اول به علت نداشتن گواهینامه مقصر تصادف قلمداد نیست اما به دلیل تخطی از قانون و رانندگی بدون گواهینامه قابل تعقیب و مجازات است.

اما در مورد پرداخت خسارت مالی یا بدنی از طرف شرکت بیمه باید گفت: درصورتیکه راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد اما خودرو دارای بیمه باشد، شرکت بیمه مکلف است خساراتی را که به موجب بیمه نامه متعهد شده است پرداخت نماید و نداشتن گواهینامه فرد مقصر شرکت بیمه را از پرداخت خسارت مبری نخواهد کرد.اما نکته مهم اینجاست افرادی که گواهینامه ندارند نباید به صرف وجود بیمه نامه اقدام به رانندگی نمایند چراکه شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت از راننده مقصر فاقد گواهینامه مطالبه نماید.

فرضی را در نظر بگیرید که فردی راکب یک موتورسیکلت است و فاقد گواهینامه می‌باشد و با یک خودرو تصادف می‌کند و مقصر راننده خودرو می‌باشد، در این صورت آیا شرکت بیمه خسارت وارده را به راکب موتور می‌پردازد؟

در پاسخ باید گفت: بیمه متعهد است، خساراتی که شخص مقصر دارای بیمه نامه وارد نموده است پرداخت کند و اینکه راکب موتور گواهینامه ندارد مانع پرداخت خسارت از جانب شرکت بیمه نمی‌شود و صرفاٌ در پلیس راهور از فرد بدون گواهینامه تعهد کتبی اخذ می‌شود که دیگر این امر را تکرار نکند.

توجه داشته باشید که طبق قانون در موارد زیر اگر خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد و تصادفی رخ دهد شرکت بیمه  مکلف به پرداخت خسارات مالی و بدنی شخص ثالث زیان دیده است و سپس به مقصر حادثه برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه مینماید:

۱٫عمد راننده مسبب حادثه

۲٫مستی حین رانندگی و استفاده از روانگردان

۳٫نداشتن گواهینامه یا نداشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه

حال اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد یا اینکه در حین مستی اقدام به رانندگی نماید و سانحه ای رخ دهد که منجر به فوت او شود تکلیف چیست؟آیا بیمه مسئولیتی در قبال وی دارد؟ در پاسخ باید گفت بیمه هیچگونه پرداختی را به او انجام نخواهد داد و به طور کل مسئول جبران خسارات راننده ی خاطی فوت شده نیست.

مسئله دیگری که متاسفانه بارها شاهد آن بوده‌ایم وقوع تصادفات خودرو و موتور در خط ویژه می‌باشد:

در این شرایط هر دو راننده به دلیل تقصیر و عدم رعایت قوانین مسئول هستند و در واقع هردو مقصر محسوب می‌شوند و احتمال دارد دادگاه رای به پنجاه پنجاه بودن پرداخت خسارت دهد که در این حالت پنجاه درصد خسارت وارده به خودرو یا راننده آن توسط شرکت بیمه گر موتور و پنجاه درصد خسارات وارده به موتور یا راننده‌ی آن توسط شرکت بیمه گر خودرو پرداخت خواهد شد.

 

 

بیشتر بخوانید

هزینه‌های پزشکی توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود یا راننده مقصر؟

فرد الف با فرد ب تصادف کرده و فرد الف که مقصر این حادثه بوده است منجر به شکستگی پای فرد ب شده است و فرد ب یک هفته در بیمارستان بستری بوده است،

در این حالت مطابق با بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵، پرداخت دیه شکستگی پا و هزینه‌های پزشکی و معالجه با شرکت بیمه بوده است و درصورتیکه فرد ب بابت هزینه‌های درمان از شخص الف شکایت کند، فرد الف می‌تواند می‌تواند به استناد همین ماده قانونی از خود دفاع نموده و شرکت بیمه را موظف به پرداخت نماید.

مطابق توافق بیمه مرکزی و وزارت بهداشتی و درمان ۱۰% از کل حق بیمه های، بیمه ثالث به این وازرتخانه پرداخت می‌شود تا تمام مصدومان حوادث رانندگی  با ارائه کروکی تصادف به صورت رایگان درمان شوند.

 

 

بیشتر بخوانید

وصول مهریه زوجه از دیه متعلقه به زوج نزد شرکت بیمه ؟

درصورتیکه به دلیل حادثه رانندگی، دیات مربوط به خسارات بدنی زوج (شوهر) قابل پرداخت باشد، درصورت وجود برخی شرایط زوجه (زن) قادر به وصول مهریه خود از دیه درنظر گرفته شده در شرکت بیمه می باشد. دراین خصوص باید اشاره نمود همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر با ارائه دفاعیات تخصصی در این حوزه وفق قوانین و مقررات مربوطه قادر به وصول مهریه از محل مزبور می باشند.

 

 

بیشتر بخوانید

امکان دریافت خسارات بدنی سرنشینان بیش از طرفیت مجاز خودرو

در صورت احراز شرایط قانونی، امکان دریافت دیات مصدومین و یا متوفیین حوادث رانندگی که بیش از ظرفیت مجاز در خودرو مستقر بوده اند از شرکت های بیمه و صندوق خسارت های بدنی وجود دارد، همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر با ارائه دفاعیات تخصصی در این حوزه وفق قوانین و مقررات مربوطه، قادر به دریافت کلیه خسارات بدنی می باشند.

اقدامات قانونی بعد از تصادف

تصادف جز حوادث تلخی است که ممکن است برای هر فردی پیش بیاید. اما با همکاری دو زرف در این حادثه ی ناگوار میتواند ختم به خیر شود. برای طی کردن روند قانونی تصادف باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد که در ادامه به بیان آن میپردازیم:

  • تماس گرفتن با پلیس و حضور او در صحنه ی تصادف
  • خروج ماشین و خودروی خود از محل تصادف
  • حضور هر دو یا چند طرف تصادف در صحنه
  • مراجعه به اداره ی بیمه برای دریافت خسارت از طریق برگه ی بیمه

با حضور وکیل تصادف میتوان به درستی روند قانونی آن را پیش برد .

هم زمان با ورود ماشین و رانندگی اشخاص پدیده تصادفات رانندگی نیز به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از اوقات محاکم به رسیدگی دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص یافته است، این دعاوی را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد، که عبارتند از:

  1. دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی
  2. دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی
  3. دعوای افت قیمت خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

نقش وکیل تصادفات در انواع دعاوی رانندگی

بهتر است بدانید که تصادفات رانندگی انواع مختلفی دارند و هر یک از این دعاوی شرایط و مراحل قانونی خاصی دارند. وکیل تصادفات رانندگی به خوبی با تمام این موارد آشنایی دارد و می تواند به موکلین خود کمک کند تا در زمینه هر یک از این موضوعات دفاعیه هایی مناسب را در دادگاه مطرح نمایند.

اگر شما نیز چزو افرادی هستید که در سوانح رانندگی آسیب دیده اید به شما توصیه می کنیم که برای آغاز دعوا در محاکم قانونی به وکیل تصادفات مراجعه نمایید. اولین مرحله آغاز یک دعوا طرح دادخواست و تقدیم آن به مراجع قانونی است. تهیه دادخواست توسط وکیل تصادفات موجب می شود تا جریان دادرسی پرونده شما آغاز گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

دیه مجازاتی است که قانون گذار برای صدمه به اعضای بدن برای مقصر آن در نظر گرفته است .

قانون گذار در تعیین مقدار دیه به منابع فقهی مراجعه کرده است و بر اساس آن مقادیر دیه را مشخص کرده است . البته در مواردی این مقدار مشخص نیست که قاضی با توجه به نظر پزشکی قانونی این میزان را تعیین می کند که به این مقدار ارش می گویند . بعد از آن مسئول پرداخت دیه در مهلت مشخص شده قانونی پرداخت دیه ، آن را به قربانی بپردازد .

دیه هم به قتل نفس ، هم به جراحات اعضای بدن و هم به منافع اعضا تعلق می گیرد .

نخاع قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که درون کانال نخاعی قرار دارد . نخاع در اعمال حسی و حرکتی و درک محرک های حسی محیطی مثل گرما و سرما نقش دارد . آسیب به نخاع می تواتد منجر به ضعف حسی- حرکتی یا از دست دادن آن بشود . از این رو در ذیل به بررسی دیه قطع تمام نخاع ، دیه قطع جزئی از نخاع و قطع نخاع منجر به عیب می پردازیم . آنچه در این مقاله به عنوان مبلغ دیه ذکر شده است بر اساس مبلغ دیه سال ۱۴۰۲ است .

دیه قطع تمام نخاع

نخاع از مغز تا انتهای مهره های پشتی ادامه دارد . قطع نخاع کامل به این صورت است که نخاع از پس گردن قطع شود ، در این حالت تمام اعضای بدن انسان فلج می شود اما فرد زنده است . دیه قطع تمام نخاع در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . طبق این ماده دیه قطع تمام نخاع ، دیه کامل است که این مقدار ، مطابق نرخ دیه سال ۱۴۰۲ یعنی ۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود .

دیه قطع جزئی از نخاع

در ادامه ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که قطع جزئی قسمتی از نخاع به نسبت مساحت عرض ، دیه دارد . نحوه محاسبه دیه قطع جزئی از نخاع به این صورت است که مثلا طول نخاع به طور میانگین ۴۰ سانتی متر است حال اگر ۱۰ سانتی متر از نخاع کسی با ضربه فرد دیگری از بین برود ، دیه بر اساس طول کل نخاع به نسبت قسمت آسیب دیده مشخص می شود که در این مثال می شود یک چهارم دیه کامل انسان .

قطع نخاع منجر به عیب

در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که : ” هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود ، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود ” . بنابراین اگر قطع نخاع منجر به عیب در عضو دیگری مثلا دست یا پا شود ، دیه قطع نخاع بعلاوه دیه دست یا دیه پا باید پرداخت شود .

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.